Untitled Document
 
 
 
 
  Untitled Document
     
 
     
 
Untitled Document
 
 
 
 

 
+ Home > 회원전용 > 번역이야기  
총게시물 140  
번호   제목 작성자 일자 조회수
63
  “잘된 번역? 우리말 다듬기가 더 힘들...
관리자
2006-05-02
1884
 
     ahh this is so aweso
Leatrice
2017-01-14
755
62
  ''~중이다''를 줄여 쓰자
관리자
2006-05-01
1917
61
  '사뭇'과 '자못'
관리자
2006-05-01
1798
60
  美 `중동·아시아어 통역사 어디없소
관리자
2006-05-01
1735
59
  고전 번역 외면하는 교수들
관리자
2006-04-07
1839
58
  옛 글이 서말이라도 번역해야 보배 되...
관리자
2006-04-07
2112
57
  열하일기’ 한글번역 필사본 새로 발견...
관리자
2006-04-07
1854
 
     Excellent blog right
Mccade
2017-01-13
739
56
  Is it our country or my country?
김민영
2006-03-04
1913
           
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   
 
 
   
   
 
Untitled Document