Untitled Document
 
 
 
 
  Untitled Document
     
 
     
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
+ Home > 회원전용 > 번역이야기  
총게시물 139  
번호   제목 작성자 일자 조회수
122
  우리 시대의 번역가 ① 『로마인 이야...
관리자
2010-12-21
1426
121
  한국문학 ‘말없음표·행갈이’ 영어 ...
관리자
2010-12-21
1295
120
  과학책 번역을 가로막는 장애물들, 그 ...
관리자
2010-12-21
1406
119
  ‘최고’의 족적 남기고 ‘과인’처럼 ...
관리자
2010-08-31
1058
118
  영화 자막의 기계식 번역
관리자
2010-07-30
1071
117
  ‘같은 말 다른 번역’
관리자
2010-07-30
1128
116
  번역투를 피하라
관리자
2010-07-30
1038
115
  “번역가의 세계”
관리자
2010-07-30
1703
114
  "두시언해는 한문 고전 번역의 모범"
관리자
2010-07-30
1677
113
  법원 "원저작물의 번역본도 창작성 침...
관리자
2010-07-30
1064
           
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   
 
 
   
   
 
Untitled Document